Cây phong thủy

Cây ngủ gia bì Hot

Cây ngủ gia bì

740.000 Đ 700.000 Đ
Thêm vào giỏ hàng
Cây trúc nhật Hot

Cây trúc nhật

655.000 Đ 640.000 Đ
Thêm vào giỏ hàng

Sen đá mặt trăng

70.000 Đ 60.000 Đ
Thêm vào giỏ hàng

Cây bon sai

4.500.000 Đ
Thêm vào giỏ hàng

Lọc theo giá

Sản phẩm bán chạy

Hot
Cây vạn lộc

Cây vạn lộc

355.000 Đ 355.000 Đ
Thêm vào giỏ hàng
<p>C&acirc;y vạn Lộc một trong những c&acirc;y cảnh để b&agrave;n phong thủy đẹp, lu&ocirc;n được rất nhiều người ưu th&iacute;ch v&agrave; b&agrave;y tr&iacute; cho nội thất, văn ph&ograve;ng l&agrave;m việc. Với m&agrave;u sắc xen lẫn m&agrave;u đỏ hồng c&acirc;y cảnh n&agrave;y được giới phong thủy xếp v&agrave;o danh mục c&acirc;y cảnh thuộc H&agrave;nh Hỏa.</p>
Hot
Cây cẩm nhung

Cây cẩm nhung

Liên hệ
Liên hệ
<ul> <li>C&acirc;y cẩm nhung đẹp, trồng trong b&igrave;nh nhỏ gọn rất th&iacute;ch hợp để l&agrave;m&nbsp;, c&acirc;y trang tr&iacute; hoặc qu&agrave; tặng</li> <li>L&aacute; c&acirc;y c&oacute; chứa&nbsp;chlorophyll gi&uacute;p h&uacute;t tia điện tử c&oacute; hại từ m&aacute;y t&iacute;nh bảo vệ rất tốt cho cơ thế, đặc biệt l&agrave; cho mắt.</li> <li>M&agrave;u xanh của c&acirc;y được NASA chứng minh gi&uacute;p tăng th&ecirc;m 20% tr&iacute; nhớ v&agrave; tăng 15% hiệu quả c&ocirc;ng việc.</li> </ul>
Hot
Cây ngủ gia bì

Cây ngủ gia bì

740.000 Đ 740.000 Đ
Thêm vào giỏ hàng
<p><strong>C&ocirc;ng dụng:</strong>&nbsp;Chậu<strong>&nbsp;c&acirc;y Ngũ gia b&igrave; để b&agrave;n</strong>&nbsp;c&oacute; chiều cao từ 25 -35 cm rất ph&ugrave; hợp để trang tr&iacute; ở b&agrave;n l&agrave;m việc, b&agrave;n tiếp kh&aacute;ch, quầy lễ t&acirc;n, thu ng&acirc;n hoặc trang tr&iacute; ở ph&ograve;ng bếp gia đ&igrave;nh, Ngũ gia b&igrave; ph&aacute;t ra tinh dầu thơm dễ chịu đồng thời thanh lọc kh&ocirc;ng kh&iacute; rất tốt cho sức khoẻ gia đ&igrave;nh bạn.</p>
Hot
Cây tay phật

Cây tay phật

650.000 Đ 650.000 Đ
Thêm vào giỏ hàng
<p><strong>C&ocirc;ng dụng:&nbsp;</strong><strong>C&acirc;y Tai Phật</strong>&nbsp;chủ yếu được trồng l&agrave;m&nbsp;<em><strong>c&acirc;y nội thất</strong></em>&nbsp;hoặc trang tr&iacute;&nbsp;<em><strong>s&acirc;n vườn</strong></em>, trồng l&agrave;m kiểng, để b&agrave;i tr&iacute; trong ph&ograve;ng kh&aacute;ch, ph&ograve;ng ngủ, ph&ograve;ng l&agrave;m việc, ngo&agrave;i ra c&acirc;y Tai Phật c&ograve;n c&oacute; t&aacute;c dụng đuổi muỗi cực kỳ hiệu quả.</p>
Hot
Cây trúc nhật

Cây trúc nhật

655.000 Đ 655.000 Đ
Thêm vào giỏ hàng
<p>C&ocirc;ng dụng: C&acirc;y tr&uacute;c nhật l&agrave; lo&agrave;i&nbsp;kiểng l&aacute;&nbsp;thường được sử dụng l&agrave;m&nbsp;c&acirc;y nội thất &ndash; c&acirc;y văn ph&ograve;ng&nbsp;trang tr&iacute; c&ocirc;ng ty, nh&agrave; ở rất phổ biến. Ngo&agrave;i ra, tr&uacute;c nhật c&ograve;n&nbsp;l&agrave; c&acirc;y c&ocirc;ng tr&igrave;nh trồng ở&nbsp;s&acirc;n vườn, c&ocirc;ng vi&ecirc;n nơi dưới b&oacute;ng r&acirc;m.</p>